26-11-2017

Voorbereiding HA

09.30 en 17.00 uur
Ds. H. Korving

03-12-2017

Avondmaal

09.30 uur en 17.00 uur
Ds. J. Westerink

10-12-2017

09.30 en 17.00 uur
Ds. J. Bos

Bijbeltekst van de week...

Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.

1 korintiers 13:1

Beroepingswerk

12 november 2017

Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten;
Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten;
Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'!
Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden;
Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden;
Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 

Met deze lofpsalm mochten we zondagochtend 12 november onze dank en verwondering uitspreken na het horen van het bericht dat Ds. L.A. den Butter het beroep naar onze gemeente heeft mogen aannemen.

De kerkenraad wil u oproepen om ds. L.A. den Butter en zijn gezin, maar ook de gemeente van Culemborg in uw voorbede te gedenken en hen op te dragen aan Gods genadetroon.

Dagelijks roep ik U aan o HEERE

11 november 2017

“…HEERE! Ik roep tot U den gansen dag;…”
(Psalm 88 : 10m)

Psalm 88 is de zwarte psalm in het boek der Psalmen.
We zouden bijna zeggen: hier is een aartspessimist aan het woord; een zwartkijker die het leven alleen van de donkere kant kan bekijken en die alles in het negatieve trekt.
Moet zo’n Psalm zo nodig in het boek der Psalmen staan, in de Bijbel – het boek van de blijde boodschap?
En toch ben ik blij dat ook deze Psalm in de Bijbel staat! Weet u waarom? Omdat deze Psalm zo levensecht is, omdat uit dit klaaglied blijkt dat ook dit een kant van het leven is, waar we niet te gemakkelijk overheen moeten lopen.
Lees hier verder

Inloopochtend

18 november 2017

Vrijdag 24 november van 10.00 – 11.30 uur is er weer inloopochtend voor
jong en oud.

De gemeenteleden die een bakkie komen doen worden van harte uitgenodigd om een niet-gemeentelid mee te nemen.
Iedereen van harte welkom!

Collecte Heilig Avondmaal

22 november 2017

Op DV zondag3 december vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal.
De opbrengst van de collecte aan de tafel en de opbrengst van de busjes bij de uitgang zullen op die dag een bijzondere bestemming hebben.

Lees verder

Stamppotbuffet

12 november 2017

Op zaterdagmiddag 11 november hebben zo’n 35 mensen meegedaan aan “Eten voor Isaan”.
Eén van onze jeugdige eters deed alsvolgt verslag:

Op zaterdag 11 november 2017 was er weer eten voor Isaan.
Er waren veel stamppotten, erwtensoep en lekkere pannenkoeken.
Je kon bonnen kopen en in ruil voor die bonnen kon je eten of drinken halen.
Aan het eind waren er ook nog lekkere ijsjes. Het was een hele gezellige avond.

Groetjes van Anne Kelder

Dankzij een aantal welwillende koks die heerlijke hutspot, boerenkool, snert, zuurkool en capucijnerschotel hadden bereid, konden zo’n 35 mensen ervan genieten.
Dit alles voor de zending en speciaal voor het werk van Ds. den Hertog en zijn gezin in Isaan, Thailand. Het was een geslaagde maaltijd, waarbij er 338 euro is overgebleven voor de zending.
Wij danken iedereen voor de hulp om dit te bereiken.
De zendingscommissie

Kerstmiddag voor ouderen en alleenstaanden

11 november 2017

Wij nodigen u van harte uit tot het bijwonen van onze Kerstmiddag
DV woensdag 13 december om 15.00 uur.
We mogen dan luisteren naar een mooi Kerstdeclamatorium over het wonder dat God de wereld alzo heeft lief gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon, de Heere Jezus Christus heeft gegeven tot behoud van zondaren.
Ook mogen we weer luisteren naar het koor en een mooi zelfgeschreven Kerstverhaal van Marry de Haan.
Na afloop hiervan staat er een broodmaaltijd voor u klaar, die om ongeveer 18.30uur zal worden afgesloten.

Wij hopen op een goede en gezegende middag, en dat u allen aanwezig kunt zijn.
 
Allen een hartelijke groet, in het bijzonder aan hen die aan huis gebonden zijn.
De Diaconale Commissie Ouderen

Bijbelcursus Ontmoetingen

7 november 2017

Altijd al eens willen weten wat christenen beweegt om op zondag naar de kerk te gaan? Wat geloven ze eigenlijk en waardoor worden ze gedreven?
Kom dan naar onze ontmoetingsavonden.
Klik hier voor meer informatie

Conferentie LCJ

Trouwplannen of nog niet zo lang getrouwd?
Klik hier voor info

Boekje kwijt?