11-12-2016

09.30 en 17.00 uur
Ds. C. Westerink

18-12-2016

09.30 en 16.30 uur
Ds. C. Westerink

Bijbeltekst van de week...

De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en fondere ulieden.

1 Petrus 5:10

Kerstmiddag voor ouderen en alleenstaanden

26 november 2016

Wij nodigen u van harte uit tot het bijwonen van onze Kerstmiddag op DV woensdag 14 december om 15.00 uur. Wij mogen dan luisteren naar een mooi Kerstdeclamatorium over het wonder, dat God de wereld alzo lief heeft gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon, de Heere Jezus Christus heeft gegeven tot behoud van zondaren.

Na afloop hiervan staat er een broodmaaltijd voor u klaar, die om ongeveer 18.30 uur zal worden afgesloten. We hopen op een goede en gezegende middag.
Allen een hartelijke groet, in het bijzonder aan hen die aan huis gebonden zijn.

De Diaconale Commissie Ouderen

Bevreesd maar toch...

20 november 2016


“En na sommige dagen Felix daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus.
En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van toekomend oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: Voor ditmaal ga geen, en als ik gelegene tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen.” (Handelingen 24 : 24 en 25)

Als u van bovenstaande tekst nu eens alleen vers 24 leest, dan lijkt het met stadhouder Felix nog niet zo kwaad.
Eerlijk is eerlijk: Felix is geïnteresseerd in het Evangelie.
Dat kan je echt niet van alle mensen zeggen, ook niet in 2016. 
Lees hier verder..

Voorbereiding Kerstfeest met de kinderen

29 november 2016

Op tweede kerstdag hopen we in de ochtend het kerstfeest met de kinderen te vieren.
De kinderen die op de zondagsschool zitten zijn al een paar weken druk aan het oefenen met het zingen van kerstliederen en de tekst die ze op gaan zeggen.
Tijdens deze kerstviering is er ook een moment dat kinderen die (nog) niet op de zondagsschool zitten mee mogen zingen. Wil thuis alvast oefenen? Klik hier

Hulp vluchtelingen Mosul

26 november 2016

In de Noord-Iraakse stad Mosul zijn het Iraakse leger en verschillende milities een offensief tegen IS gestart. De uitbraak van het geweld maakt het voor de inwoners levensgevaarlijk om te blijven. 

 
Meer dan 42.000 mensen zijn op de vlucht voor het geweld.
Nog honderdduizenden vluchtelingen worden verwacht.
Voedsel, onderdak en medische hulp is hard nodig. Geef nu.
Lees hier verder....

Kerstsamenzang

14 december op de Willem vd Berghstichting
klik hier voor info

Boekje kwijt?