22-04-2018

09.30 uur en 17.00 uur
Ds. R. Kok

29-04-2018

09.30 uur
Ds. W.N. Middelkoop
17.00 uur
Ds. M. v.d. Sluys

06-05-2018

09.30 en 17.00 uur
Ds. J. Hoefnagel

10-05-2018

Hemelvaart

09.30 uur
Ds. H. v.d. Ham

11-05-2018

Intrede/bevestiging
19.00 uur
Ds. T.M. Hofman
Ds. L.A. den Butter

Bijbeltekst van de week...

En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.

Lukas 24 : 44

Uitje jeugdclub

21 april 2018


Onlangs bezocht de jeugdclub het Jeugdappèl in Aalsmeerderbrug.
Aansluitend werd er geklommen op het Klimeiland in Leidschendam. Hiermee werd het seizoen op sportieve manier afgesloten

Voor de foto's klik hier

Van de DC

7 april 2018

Beste Ouderen,
Wij willen u alvast de datum laten weten waneer wij met de jaarlijkse busreis organiseren. Wij hopen weer met elkaar een mooie dag te beleven op DV 6 Juni 2018.
Noteert u dus alvast deze datum in uw agenda.
Voorafgaande aan deze dag wordt nog telefonisch contact met u opgenomen of u in de gelegenheid bent om mee te gaan. Meer informatie volgt in de volgende toerusting.

Hartelijke groeten van de DC, in het bijzonder aan allen die aan huis gebonden zijn.

Wees gerust en wees getroost

8 april 2018

“Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet sterven zou”. (Joh.21 : 23)

Er zijn mensen, die in bepaalde gevallen hun naam liever niet noemen. Niemand behoeft te weten, wie zij zijn en hoe zij heten.
Maar het kan ook gebeuren dat iemand zijn naam niet noemt doch zoveel aanwijzingen geeft, dat we hem beter in het oog krijgen dan wanneer hij louter volstaan had met het noemen van zijn naam. Dat is het geval met de apostelevangelieschrijver Johannes...

Lees hier verder

Herdenking en viering

Bericht van de Oranje Vereniging, klik hier
 

Boekje kwijt?