02-04-2017

09.30 uur en 17.00 uur
Ds. C. Westerink

09-04-2017

09.30 en 17.00 uur
Ds. G.J. Post

14-04-2017

Goede vrijdag

19.30 uur
Ds. C. Westerink

16-04-2017

1e Paasdag

09.30 en 17.00 uur
Ds. C. Westerink

17-04-2017

2e Paasdag

9.30 uur
Ds. C.J. Droger

Bijbeltekst van de week...

Maar het is geschiedt, opdat het woord vervuld worde, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat.

Johannes 15 : 26

Jeugddiaconaat

25 maart 2017

Hierbij nodigen wij u namens de Classicale Diaconale Commissie van de classis Den Haag van harte uit voor de diaconale toerustingsavond op D.V. 13 april 2017.
De avond begint om 19:45u en de locatie is de Opstandingskerk, Prinses Marijkestraat 69 in Alphen aan de Rijn.

Anko Oussoren en Ingrid Dobbe komen deze avond spreken over Jeugddiaconaat, een belangrijk en boeiend thema. Hoe kunnen we als kerk anno 2017 een sterkere verbinding leggen tussen jongeren en het diaconaat in de gemeente?
Hoe kunnen we hen uitdagen en erbij betrekken, zodat het diaconaat ook voor hen gaat leven?

Van harte welkom! Wilt u uiterlijk 5 april aan de diaconie doorgeven of u mee gaat?
Dan kunnen we dat aan de CDC doorgeven.

Gemeenteavond

26 maart 2017


D.V. vrijdag 21 april hoopt SDOK een presentatie te verzorgen in onze gemeente.
Wat betekent het om te geloven in landen waar dat voor problemen zorgt?
Wat hebben vervolgde christenen, die een hoge prijs betalen voor hun geloof, ons te zeggen.


Klik hier voor meer informatie over deze gemeente avond.

De lijdende Knecht van de HEERE

27 maart 2017


“Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen en onze smarten heeft Hij gedragen  …de straf, die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen is ons genezing geworden.”
(Jesaja 53: 4 en 5)
 
Het is geen aangenaam beeld dat Jesaja hier schetst. Een Mens in lijden.
Misschien hebt u de handen zo vol aan de gebrokenheid in uw eigen leven, dat u geen behoefte hebt om ook nog stil te staan bij het lijden van een ander.
Zicht op dit lijden opent echter een bron van vrede en troost.

Rouw in de gemeente

30 maart 2017

Op woensdag 29 maart kwam er rouw in onze gemeente door het overlijden van
onze broeder Cock Peursum.

Informatie over condoleance en de begrafenis volgt later.

Landelijke kerkendag

voor meer info, klik hier
 

Huiswerk catechisatie

Klik hier voor een overzicht
 

Concert, herdenking en viering

Bericht van de Oranje Vereniging, klik hier
 

Boekje kwijt?