30-07-2017

09.30 uur
Ds. C. Bos
17.00 uur
ds. P. den Ouden(HHK)

06-08-2017

09.30 uur
leesdienst
18.00 uur
Ds. P.W.J. v.d. Toorn

13-08-2017

09.30 en 17.00 uur
Ds.W. van Benthem

20-08-2017

09.30 en 17.00 uur
Ds. P. Roos

Bijbeltekst van de week...

En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

Handelingen 4 : 12

Wijziging datum startweekend

8 juli 2017

In de voorgaande Toerusting was opgenomen dat wij voornemens waren in het weekend van 9 en 10 september 2017 het startweekend te houden. Een aantal redenen hebben ertoe geleid het startweekend te verplaatsen naar DV 23 en 24 september 2017.
De belangrijkste redenen hiervoor zijn de beschikbaarheid van een predikant en de viering van het Heilig Avondmaal. Om die redenen lijkt het beter om de start later in september te laten plaatsvinden.
Dit valt dan ook samen met de dagen dat de jeugd weg is.

We zijn bezig met de organisatie van een ontspannend middagprogramma gevolgd door een maaltijd. Bij dezen de oproep om deze agenda vrij te houden voor een gezamenlijke start van het seizoen als gemeente.

de coördinatiecommissie

Kom naar de moedergroep

8 juli 2017

Vind jij opvoeden ook weleens ingewikkeld? Wil jij graag leren van ervaringen van andere moeders? En wil je ontdekken wat de Bijbel ons leert over de relatie van ouders met hun kinderen?
Kom naar de moedergroep!
Komend seizoen starten we met dit nieuwe initiatief. Het is bedoeld voor alle moeders in de gemeente met kinderen onder de 18 jaar.
Ook als je (nog) geen moeder bent maar wel geïnteresseerd in (geloofs)opvoeding van jonge kinderen ben je van harte welkom.
Lees hier verder...

Wie zijn wij?

1 juli 2017


U bent nu op de website van de Christelijke Gereformeerde 'Eben Haëzer' kerk te Rijnsburg. Voor informatie over ons klik hier.
Op deze website vindt u informatie over onze kerkdiensten, u kunt meeluisteren met de diensten of diensten (opnieuw) beluisteren. We houden u op de hoogte van activiteiten in de gemeente, er zijn foto's van diverse activiteiten en ook kunt u contactinformatie op deze website vinden. Wilt u reageren op onze website, dan kan dat ook via nieuws@ebenhaezer.info

Ga tot de mier, gij luiaard

4 juli 2017

“Ga tot de mier, gij luiaard, zie haar wegen en word wijs; dewelke, geen overste, ambtman noch heerser hebbende, haar brood bereidt in de zomer, haar spijs vergadert in de oogst:

(Spreuken 6 : 6 - 8)

Het is op het ogenblik de tijd, dat ze er weer volop zijn: de mieren. Rondom het huis, maar ook binnen kunnen we ze plotseling bezig zien in grote groepen. Mieren zitten niet vaak stil. Altijd zijn ze maar aan het zorgen voor hun levensonderhoud.
“Ga tot de mier, gij luiaard.”
Menig mens is zo ijverig en zorgzaam niet. Geestelijke luiheid is in deze tijd misschien wel het grootste probleem. Lees hier verder.

Open kerkendag

8 juli 2017


Ook dit jaar zal op de laatste dag van de feestweek, zaterdag 12 augustus,
van 10.30 – 13.30 uur de deur van de kerk openstaan. Op deze zaterdag verwelkomen we graag feestgangers in ons kerkge-bouw voor een vrijblijvende ontmoeting. Een hapje en drankje, het springkussen en een demonstratie van ons orgel mogen natuurlijk niet ontbreken.
Afsluitend bekijken we samen het bloemencorso. Welkom!

Boekje kwijt?