25-02-2018

Avondmaal

9.30 en 17.00 uur
Ds. P.W.J. v.d. Toorn

04-03-2018

09.30 en 17.00 uur
Kand. A.J. Droger

11-03-2018

09.30 uur
Ds. C. Bos
17.00 uur
Ds. A.J. Kunz(PKN)

14-03-2018

Biddag

14.30 en 19.30 uur
Ds. J. Westerink

18-03-2018

09.30 en 17.00 uur
Ds. A. v.d. Weerd

Bijbeltekst van de week...

En ziet, er zijn laatsten, die de eersten zullen zijn; er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn.

Lukas 13 : 30

Inloopochtend

17 februari 2018

Vrijdag 23 februari 2018 van 10.00 – 11.30 uur is er weer inloopochtend voor jong en oud.

De gemeenteleden die een bakkie komen doen worden van harte uitgenodigd om een niet-gemeentelid mee te nemen. 

Iedereen van harte welkom!

Collecte Heilig Avondmaal

17 februari 2018

Op DV zondag 25 februari vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal.
De opbrengst van de collecte aan de tafel en de opbrengst van de busjes bij de uitgang zullen op die dag een bijzondere bestemming hebben.

Lees verder

Paasmiddag voor de ouderen

17 februari 2018

Wij nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de Paasmiddag die wij D.V. woensdagmiddag 21 maart hopen te houden.
Wij mogen dan weer luisteren naar het evangelie van het lijden en sterven, en de opstanding van Jezus Christus. Tevens hopen wij weer het Koor in ons midden te hebben, dat weer mooie liederen voor ons ten gehore zal brengen, over dat grote wonder dat de Jezus Christus voor ons zondaars heeft gedaan.
Wij hopen dat we weer een mooie gezegende middag met elkaar mogen beleven, de middag zal om 15.00uur beginnen.

Hartelijke groeten van de DC, in het bijzonder allen die aan huis gebonden zijn.

Ik zag u

10 februari 2018

Jezus antwoordde en zeide tot hem: “Eer Filippus u riep, zag Ik u,
daar gij onder de vijgeboom waart.” (Joh. 1 : 49)

Nathanaël gaat op verzoek van Filippus mee naar de Rabbi uit Nazareth. Hoge verwachtingen heeft hij niet, maar toch .... hij gaat. De Heere ziet hem komen en zegt “Zie, waarlijk een Israëliet, in welke geen bedrog is.”
Nathanaël staat verwonderd. Hoe weet deze Mens dingen, die alleen God weten kan? Vanwaar kent Gij mij?

Lees hier verder

Sponsor diner

18 februari 2018

DV april gaan er weer een groep enthousiaste mannen, de Handen Wapperaars , naar Oekraïne om mee te werken aan het renoveren van een tweetal gebouwen.

Voor het realiseren van deze projecten is veel geld nodig!
Een leuke manier om ons hierbij te helpen is om deel te nemen aan het Sponsordiner.
Klik hier
voor meer info.

Boekje kwijt?